Yoğuşmalı Kombi

Yoğuşmalı Kombi

* Yoğuşmalı Kombiler Hakkında Teknik Bilgiler
* Yoguşma nedir?
* Yoğuşmalı kombi Nasıl Özelliklere Sahiptir?
* Kombi Nasıl Yoğuşma Yapar?

* Isıtma pazarı, doğalgazın kullanılmaya başladığı ilk yıllarda, ilk yatırım maliyetlerinin düşüklüğü ve dönüşüm kolaylığı nedeni ile % 75-80 oranında merkezi sistemlerden oluşuyordu. Bu dağılımın ülkemizdeki şehir kültürü ile birlikte değişime uğradığını günümüzdeki satış adetlerinden görmekteyiz.Şehirlerde, değişik kültür alt yapılarındaki insanların biraraya gelmesi özellikle köyden kente göç ile birlikte müşterek yaşama hızlı uyum sağlanamaması, günden günde yeni sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Bağımsız hareket edebilme ihtiyacı, gündelik yaşamın pek çok alanında kendisini göstermeye başlamıştır. Doğal olarak, ısıtma sistemleri için de aynı eğilim görüldü ve bireysel sistemlere yöneliş başlamıştır. Teknolojik ürünlerin çoğalması, rekabetin artması, cihaz ve tesisat ilk yatırım maliyetinin zamanla düşmesi kombiye yönelişi ivmelendirdi. Bugün, kombinin ısıtma sistemleri içindeki pazar payı % 70-80 civarına ulaşmıştır.Bu değişimin en önemli sebeplerinden biriside kombi teknolojisinin her geçen gün gelişmesidir.

Kombinin en önemli avantajı; ısıtma ve kullanım suyu ihtiyaçlarının bağımsız karşılanabilmesidir. Cihaz istenilen saatte açılabilir ve kapatılabilir. Oda termostatı, program saati gibi aksesuarlarla istenilen saatte ve odada, arzu edilen sıcaklıklara ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, kalite standartlarının yükselmesi ve kombi pazarının sürekli büyümesiyle, yüksek verimli, düşük emisyonlu, ileri konfor seçenekleri sunan kombilerin pazarda yer almasına ve özelliklerinin gelişmesine sebep olmuştur.Hermetik bağlantılar ile ortamdan oksijen tüketmeyen kombiler kolay montaj seçenekleri ilede fark yaratmışlardır.Oysa kazan uygulamalarında ,kazan maliyetlerine yakın çelik baca uygulamaları ,kazan dairesi havalandırma standartlarının sağlanması için yapılan masraflar merkezi kazanlara karşı talebi hergeçen gün azaltmıştır.

Son jenerasyon ürünler olarak yoğuşmalı kombiler karşımıza çıkmaktadır. Atık gazın içindeki su buharı yoğuşturularak % 109’8 lere ulaşan verim ile klasik kombilere göre yakıttan % 35 tasarruf sağlanabilmektedir.Cihaz arızası kullanıcı tarafından tespit edilebilecek kadar kolay ve gelişmiş arıza teşhis sistemleri yeni nesil kombilerde geliştirilmiş bir başka özelliktir.Küresel ısınmaya sebep olan CO,Nox gibi emisyon gazlarında %80-90 arasında bir azalma söz konusudurki sadece bu katkısından dolayı bile yoğuşmalı kombileri tercih eden çevreci biliçli tüketiciler bulunmaktadır.

En önemli sebeplerden biriside binaların kullanım alanlarından birisi olan bodrumları başka amaçlar için kullanılmak istenmesidir.Özellikle işyeri veya otopark olarak değerlendirilen bu alanlar merkezi sistem kazan dairelerinde kaybedilmektedir.Çoğu zaman bu alanlar işyerlerine dönüştürülmekte ve kira gelirleri ile apartmanların ortak giderleri karşılanmaktadır.Bu durumda bireysel kombi uygulamaları farklı bir alandan daha tasarruf sağlamaktadır.Bir diğer neden ise insanların evlerinde bulunma sürelerinin kişilerin mesleklerine göre farklılık göstermesidir.Bu durum farklı kullanım saatleri talebi yaratmaktadır.Merkezi sistem kazanların uygulamalarında apartman sakinlerinden oluşan yönetimlerin kararı ile çalışma saatleri belirlenmektedir.Kombilerde ise ihtiyaç doğrultusunda cihazlar istenildiği sürelerde sorunsuz çalıştırılabilmekte ve bunun sonucunda beklentiler eksiksiz karşılanmaktadır.

Tüketiciyi korumak, sektörü, ülkeyi ve kendini korumaktır. Tüketici yararına odaklanmak, yapılan yatırımları uzun ömürlü kılmak, başarıya dönüştürmek için vazgeçilemez koşuldur. Yani müşterilerin yararına olan çevreye yararı olan kişisel talepler doğrultusunda farklı kullanım özelliklerine sahip kombi teknolojilerine yatırım devam etmelidir.

Yoğuşmalı Tip Kombiler :

* Yoğuşmalı kombilerin çalışma prensibi normal hermetik cihazlar gibidir.
* En önemli fark ısı eşanjörlerinin yakıcıdan ve baca gazlarından daha fazla ısıyı absorbe edebilecek daha büyük alana sahip olabilmesidir.
* Ana eşanjör,kazan dönüş suyu sıcaklığı yeteri kadar düşük olduğunda baca gazlarını 54 C’nin altına düşürecek ve baca gazları soğutabilecek özelliğe sahiptir.
* Sıcaklığı 54 C’nin altına düşürülen baca gazları içersindeki su buharı yoğunlaşır ve su buharı içerisindeki gazlı sıvı geri kazandırılarak kazanda kullanılır.
* Şayet bu kazanım yapılmamış olsa baca gazları ile atık ısı olarak atılacaktır.
* Baca gazı sıcaklıkları klasik kazanlarda 200-250 C’iken bu değer yoğuşmalı kazanlarda 50-60 C civarındadır ve potansiyel kazanç buradan elde edilmektedir.

Yoğuşmalı kombi Seçimi :

* Kazan Kapasiteleri ihtiyacı karşılayacak şekilde seçilmelidir.
* Gerektiğinde büyük seçilen klasik kazanlar düşük kapasitede kullanılacağından % 3-5 daha düşük verimle çalışırlar.
* Yoğuşmalı kazanlar gerektiğinden büyük seçilmesinin verim üzerindeki etkisi klasik kazanlardan daha azdır.
* ancak gerektiğinden büyük seçilen kazan ilk yatırım bedelinin geri dönüşümünü uzatacaktır.

Fan

* sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfidir.
* Değişken hızlı fan,gerekli devir sayısını sağlayan sinyal,dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayan optimum fan devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır.
* sinyal konutun o anki hava koşullarında ısıtabilmesi için gerekli olan enrjiyi temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar.
* Değişken hızlı,DC motorlu kazan besleme fanı elektrik tüketimini klasik kazanlara göre % 15-50 arasında azaltmaktadır.

Yoğuşma Nedir?

Yoğuşma, sıcak kullanım suyu ve ısıtma suyu elde etmede kullanılan teknolojideki en son yeniliktir.

Buharı yoğunlaştıran özel ısı eşanjörü ile yoğuşmadaki gizli ısı bacadan geri kazanıldığı için yoğuşmalı kombiler klasik kombilere göre daha verimlidir.
Geleneksel ısıtma sistemlerine göre enerji tasarrufu sağlarlar.
Emisyon değerleri normal yanmaya göre CO’da %80 ve Nox’de %90 oranında daha düşüktür. Bu sayede doğal enerji kaynaklarından tasarruf edildiği gibi, çevre de korunmuş olur.

Buharı yoğuşturan özel ısı bacadan geri kazanıldığı için, Turbo kombilerden %110’a varan (Luna HT modellerde DIN4702-T8 normuna göre ortalama değer) verim alınmaktadır.

Enerji tasarrufu:
Dünyamızdaki enerji kaynaklarının doğru kullanımı, modern toplumların gerçek bir sorunudur. Hayatımız ve refahımız için enerji üretirken, daha rasyonel ve verimli kullanımını özendirmediğimiz taktirde yakın gelecekte tükenecek olan doğal kaynakları kullanıyoruz.
Geleneksel ısıtma sistemlerine göre %35’e varan enerji tasarrufu sağlaması ve emisyon değerlerinin (%80 CO ve %90 Nox) düşük olması nedeniyle yoğuşma teknolojisi, enerjinin rasyonel kullanımı yönünde büyük bir adımdır.

Ayrıca yüksek verimli yoğuşmalı kazanların yıllık CO2 emisyon değerleri standart verime sahip olan kazanlara göre ortalama %20 daha azdır.
Hollanda ve Almanya 80’li yıllarda yoğuşmalı kazanların montajını arttırmak için bu teknolojiyi seçenleri teşvik etmeye başladı.

İngiltere, Nisan 2005’ten bu yana (bir takım istisnalar ile birlikte), montajı yapılan bütün kazanların SEDBUK Band A (mevsimlik verimlilik > 90%) veya SEDBUK Band B (mevsimlik verimlilik 86% – 90%) olması zorunluluğu getirildi.
Fransa bu yıldan itibaren enerji tüketimini azaltan uygulamalarda %40’a varan vergi indirimi uygulamaya başlayacak.
İtalya ise yakında sadece yoğuşmalı kazan kullanımı için –yeni montajlarda- gerekli yeni düzenlemeler yapacak